ऋण उपसमिति

क्र.स.नामपद
तिलकबहादुर प्रधानसंयोजक
फणिन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनासदस्य
कुलबहादुर नेपालीसदस्य