बचत योजनाहरु

मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का निम्न बचत योजनाहरू छन् :

क्र.स.विवरणअवधिब्याजदरकैफियत
मुद्धति बचत एकमुष्ठ व्याज भुक्तानी१ बर्ष९-१० %
मुद्धति बचत त्रैमासिक व्याज भुक्तानी१ बर्ष९ %
नियमित बचत खाता (आवधिक)२ बर्ष७ %
नियमित बचत खाता (आवधिक)१ वर्ष७ %
मुनाल शेयर खातादैनिक मौज्दात७ %
मुनाल बचत खातादैनिक मौज्दात६.५० %
मुनाल नारी बचत खातादैनिक मौज्दात७ %
मुनाल बाल बचत खातादैनिक मौज्दात७ %
मुनाल साधारण बचत खातामासिक भुक्तानी६.५० %